Skip to Content

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی وسف

تصویر اصلی: 

نظر به برگزاری یک اردوی فرهنگی تفریحی برای اعضای انجمن قرآن پژوهی توسط رئیس محترم این انجمن جناب حجت الاسلام و المسلمین فاکر میبدی، انجمن با برگزاری جلسات متعدد، تمهیدات و مقدمات برگزاری این اردو را برای تاریخ 95/04/30 آماده نمود و با دعوت از اعضای خود زمینه را برای این اجرایی اردو فراهم کرد.
در این اردو دو روزه اعضای انجمن به همراه خانواده های خود در دهکده وسف حضور به هم رسانیدند و در دو جلسه، یکی درتاریخ 95/04/31 با عنوان سبک زندگی قرآنی توسط حجت الاسلام و المسلمین حقجو و دیگری در تاریخ 95/05/01 با عنوان تعامل و همفکری جهت برگزاری همایش ملی بزرگذاشت آیت الله معرفت (ره) شرکت نمودند.
علاوه بر این برنامه،‌گفتگوهایی بین اعضا در گروه های چند نفره بطور مستمر و مکرر برقرار بود.
لازم به یادآوری است در این اردوی دو روزه اعضای انجمن از نظر پذیرایی صبحانه، نهار و شام و همچینین میان وعده های متنوع، مهمان انجمن رقآن پژوهی بودند.
خداوند توفیق خدمت به ساحت قرآن و قرآنیان را هر چه بیشتر به همه ما عنایت بفرماید.browser.png
mnf6zsbb.png
X
Loading
news | about seo