Skip to Content

جلسه با آیت الله العظمی مکارم شیرازی پیرامون سلسله نشست های تفسیر نمونه و حقوق بشر

تصویر اصلی: 

ابتدا آقای علوی مهر رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه¬های علمیه ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه گزارشی از فعالیتهای انجمن به شرح زیر را بیان داشتند:
انجمن هم¬کنون در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد که تاکنون با برگزاری نشست های علمی، نقد کتاب های خبره و مباحث نیازمند دوره معاصر و کارگاه های علمی و همایش های مختلف از جمله همایش مترجمان به فعالیت خود ادامه می دهد این انجمن همیشه به ویژه در دو سال مورد حمایت جناب عالی بوده است.
در سال 93 انجمن در فکر همایش مترجمان 2 و همایش مفسران و نقد کتاب های فاخر و نشست های علمی و کارگاه های آموزشی است
با توجه به پیشنهادات داده شده در مسائل حقوق بشر اسلامی از منظر مفسران معاصر کار جدی انجام نشده است، لذا انجمن قرآن در سال 93 تصمیم گرفته است که سلسله نشست های علمی متعددی در حوزه حقوق بشر اسلامی از منظر مفسران معاصر برگزار کند با توجه به اقبال عمومی نسبت به تفسیر نمونه انجمن قرآن پژوهی تصمیم گرفت مباحث مربوط به حقوق بشر در تفسیر نمونه را در اولویت قرار داده و نخستین نشستها در این حوزه را از تفسیر نمونه آغاز کند.
موضوعاتی که در جلسه انجمن مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از : حق آزادی، حق حیات، حقوق خانواده، حقوق کودک و نیز به صورت ریز تر:
1) تقسیم جنسیتی مسئولیت ها و تفسیر آن در خانواده از نظر قرآن و حقوق بشر
2) رابطه کرامت انسان و مجازات ها از نظر قرآن و حقوق بشر
3) قلمرو خصوصی از نظر قرآن و حقوق بشر
4) رابطه حقوق عباد ( حقوق ناس) با حقوق بشر
در ادامه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ارتباط با صحبت های آقای علوی مهر خاطر نشان کردند:
اصل کار بسیار ارزنده است به ویژه مباحث حقوق بشر که کار جدی روی آن نشده است، بحثهای تکراری و مکررات سودی ندارد اما اینجانب پیشنهاد دیگری دارم در این باره باید آن چه به عنوان حقوق بشر در اعلامیه حقوق بشر آمده است با شماره و اولویت بندی طبق آن چه که در آنها آمده است مورد توجه قرار گیرد.
از بحث های بسیار مهم آزادی و انواع و اقسام آزادیها؛ آزادی بیان، آزادی جنسی، آزدای اخلاق، فلسفه آزادی و هدف های آزادی ، آیا برای تفسیر آزادی برای آزادی بحث¬های ارائه شده است. در واقع دنیای غرب با گستردگی بحث آزادی از فلسفه آزادی غافل شده است، مسائل حقوق حیوانات، مجازات ها، ادعاهای غرب مبنی بر مجازات و خشونت در مجازات اسلامی، فراتر از آن حقوق حیوانات، حق محیط زیست به موازات آنها پیش رفتن مساله را شفاف تر می کند . برای بررسی حقوق بشر در قرآن و تفاسیر لازم است از آغاز تا آخر قرآن و تفسیر بررسی شود سپس حقوق بیش برداری و موضوع بندی شود در باره این روش کار بترتیب شود.
مهم این که اولویت ها در نظر گرفته شود و اگر طرحی بیاید بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت. انشاللهbrowser.png
mnf6zsbb.png
X
Loading
activity | about seo