Skip to Content

مجمع فوق العاده 1394/05/15

گزارش اجمالی مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهی
در پی برگزاری جلسه هیئت مدیره و بحث و بررسی در خصوص برگزاری اردوی وسف اعضا هیئت مدیره بالاتفاق بر این امر تأکید کردند که هر چه زودتر اردو برگزار شود. علیهذا انجمن قرآن پژوهی بر آن شد که در تاریخ 15/5/94 اردوی وسف را برگزار نماید.

در این جلسه ابتدا رئیس انجمن با ارائه گزارشی کوتاه، فعالیت های انجمن را برشمردند و قبل از آن گزارش تصویری فعالیت های انجمن به سمع و نظر حاضرین رسید، سپس مسئول پروژه نیازسنجی جناب حجت الاسلام آقائی گزارش مفصلی در باره این پروژه ارائه کردند، آنگاه آقای حجت الاسلام والمسلمین زمانی درباره جایگاه قرآن در خارج از ایران علوم قرآن گزارشی به اعضا ارائه کردند.browser.png
mnf6zsbb.png
X
Loading
page | about seo