Skip to Content

مجامع عمومی

  • دهمین مجمع عمومی و هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیریه و بازرسان انجمن قرآن پژوهی حوزه پنجشنبه شب با حضور اعضای این انجمن برگزار شد. پس از سخنرانی حجت الاسلام علوی مهر رئیس انجمن قرآن پژوهی ، مراسم رونمایی از دو اثر این انجمن با حضور حجج اسلام نقدی و جعفری، رضایی اصفهانی و... برگزار شد. در این مراسم د...
  • ششمین مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهي در ساعت30/18 روز چهارشنبه مورخ 9/11/92 در محل دارالقرآن علامه طباطبائی تشکیل شد. در این جلسه ابتدا ریئس انجمن جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید رضا مؤدب توضیحاتی در مورد فعالیت های انجمن قرآن پژوهی در دوسال گذشته خدمت حضرت آیت الله استاد دامت برکاته و اعضای ان...
  • گزارش اجمالی انتخاب هیئت مدیره جدید 1390 پنجمین مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهي در ساعت30/18 روز جمعه مورخ 7/11/90 در محل مدرسه امير المومنين (ع) تشکیل شد در این جلسه ابتدا ریئس انجمن جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید رضا مؤدب توضیحاتی در مورد فعالیت های انجمن قرآن پژوهی در دوسال گذشته خدمت حضرت آ...
  • گزارش اجمالی مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهی در پی برگزاری جلسه هیئت مدیره و بحث و بررسی در خصوص برگزاری اردوی وسف اعضا هیئت مدیره بالاتفاق بر این امر تأکید کردند که هر چه زودتر اردو برگزار شود. علیهذا انجمن قرآن پژوهی بر آن شد که در تاریخ 15/5/94 اردوی وسف را برگزار نماید. در این جلسه ابتدا رئیس انجمن...
  • گزارش اجمالی مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهی در پی برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1/5/91 و بحث و بررسی در خصوص برگزاری اردوی وسف اعضا هیئت مدیره بالاتفاق بر این امر تأکید کردند که هر چه زودتر اردو برگزار شود. علیهذا انجمن قرآن پژوهی بر آن شد که در تاریخ 30/5/91 اردوی وسف را برگزار نماید. انجمن قرآن پژ...


browser.png
mnf6zsbb.png
X
Loading
page | about seo